Schützenkönige 2018

 

Bild: Schützenkönige 2018 und Jungschützenkönigin 2018 mit Sportleiter

 

Bild: Jungschützenkönige 2018 mit Sportleiter

Schützenkönig
Platz Name  Blattl Deckblattl
1 Daurer Michaela 8,0
2 Kofler Franziska 12,5
3 Burkert Renate 17,2 A
4 Wagner Stefan 31,0
5 Mayr Martin 38,8
6 Ottilinger Susanne 39,6
7 Ottilinger Franz 39,8
8 Maier Konrad 40,2
9 Schleipfer Jakob 42,9 A
10 Dauer Johannes 63,1 LP
11 Rieger Birgit 67,7
12 Brüggen Norbert 68,6
13 Rusch Hans 76
14 Rieger Ramona 76,3
15 Heitmeir Michael 81,0 A
16 Stauch Uwe 84,9
17 Beier Resi 85,5 A
18 Peter Finni 100
19 Augustin Michael 120,9
20 Greppmeier Herbert -
         
       
Jugendkönig
Platz Name  Blattl
1 Peter Hanna 42,9
2 Heitmeir Felix 76,9
3 Mayr Thomas 194,8
     
Blattlkönig
Platz Name  Blattl 1 Blattl 2 Blattl 3 Blattlsumme
1 Kofler Franziska 12,5 68,1 69,2 149,8
2 Daurer Michaela 8,0 50,2 101,3 159,5
3 Peter Hanna 42,9 58,6 60,2 161,7
AK Maier Sofia Auflage
AK Daurer Anna Auflage
       
25 Teilnehmer (1 weniger als im Vorjahr)